Thy er omgivet af hav og fjord

Det sker i Foreningen

 

Grønlands Musikhistorie

Torsdag den 27. april kl. 19.oo i Snedsted Sognegård

Mød Christian Søggard som fra sit livslange samarbejde med grønlandske musikere, foruden som komponist og folkemindesamler har en personlig indgangsvinkel til Grønlands musikhistorie.

Han fortæller, danser, synger og spiller denne historie

Entre 50.00 incl. kaffe/te og brød

Arrangeret i samarbejde med Spillestedet Thy og Thy Folkemusik

 

 
 
 
De drog mod øst
onsdag, den 7. december 2016
forfatter og politiker Ole Sohn fortalte om de danskere, der tog til Rusland midt i 1800 tallet og blev der indtil den russiske revolution i 1917. Beretninger nogle af de 2000 danske der udvandrede til  Rusland og bosatte sig der og især i Sibirien. En hel fantastisk spændende aften med en veloplagt foredragsholder.
aftenen var i samarbejde med TFO
 
Vestervig den 8. november 2016
en hel fantastisk aften med salmer, sange fra de Nordiske Lande.
Med rektor Tine Fenger Pedersen ved flygel, med lektor Jørgen Kjærgaard ved hånden og  ord ledte os gennem århundredes salmer og sange i Norden og de nordiske landes traditioner for bruge  af salmer og med sangpædagog Karen Stranddorf s flotte solosang fik de fremmødte en fantastisk oplevelse. Synd for dem, der gik glip af en så flot aften.
 
 
 
 
 
Foredrag om de Nordiske lande
 
Torsdag, den 27. oktober på Sjørringvold Efterskole blev omkring 50 interesserede mennesker inviet i Inge og Kai Hartmeyers spændende rejser i de nordiske lande. Det var et indblik i hvor spændende og flot naturen er i vore nordiske lande. Det var snak med lokale folk hvor de kom frem. Nok er vi forskellige i Norden men der er også en fællesnævner kulturelt og historisk. Og et ønske om at blive ved med at være med i et Nordisk fællesska herunder Nordiske Råd.
Ja og så blev adftenen krydret med Kai Hartmeyers tid som en af de to første nyhedsoplæser på  TV Midtvest

 

Nordisk venskabsbystævne blev afviklet fra Søndag den 14. august til onsdag, den 17. august.

Indholdsrig og spændende konference og plads til også at se Thy.

Søndag havde Norden havde en udstilling "Smag på Norden" i en Dome på Storetorv.  Mange kom forbi, fik en snak  og smagte på nordiske specialiteter.

Mandag havde foreningen Norden et indslag  på torvet og i Det gamle Rådhus.

På Storetorv holdet Generalsekretær Peter Jon Larsen holdet en flot og spændende tale om Norden i en globaliseret verden.

Efter talen blev Det gamle Rådhus fyldt op med mennsekr, der fik vin og kransekage.

En  flot, flot koncert af Nordvestjysk Pigekor - så flot en koncert som vil blive gemt  af mange i deres tanker. 

Vejret var med os så det blev gode dage sammen med nordiske venner.

Der var forening Norden  repræsentanter fra alle venskabsbyerne sammen med politikerne og forvaltningfolk. 

TV -Midt Vest fulgte med på en guided  tur  Nationalparken og Testcenteret  i Østerild

klik på nedenstående link

 

 http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/17-08-2016/1930/mere-nordisk-samarbejde-i-fremtiden?autoplay=1#player

 http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/17-08-2016/1930/thisted-har-besog-af-nordiske-venner?autoplay=1#player

 

Festlige dage i Nordens tegn.

 

landsformand Mogens Jensens  tale ved Repæsentantskabsmøde 21. november 2015

 

 

 

Norden, Thisted

Lokalafdelingen dækker Thisted Kommune.
Thisted-afdelingen blev oprindelig stiftet 1937 og er senere fusioneret med Sydthy-afdelingen.
Foreningen Norden inspirerer til og deltager aktivt i venskabsbysamarbejde. Verdens første venskabsbyaftale blev indgået 1939 mellem Thisted og Uddevalla i Sverige. I dag er Thisted med i en nordisk venskabsbyring med Uddevalla i Sverige, Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mosfellsbær i Island. Thisteds venskabsbyarbejde administreres af en lokalkomité, bestående af repræsentanter for kommunen og for Foreningen Norden. Venskabsbysamarbejdets to hovedhjørnestene er venskabsbykonference og ungdomskurser.
Velkommen til Morsø Norden. I 2013 nedlagde Morsø afdelingen sig selv og medlemmerne får herefter program tilsendt og bestyrelsen tilstræber at afholde et møde på Mors i hver programperiode.
Lokalafdelingen arrangerer lokalt møder og foredrag om nordiske emner i samarbejde med andre foreninger og med oplysningsforbund, ligesom foreningen bakker op om nordiske musikarrangementer. Lokalafdelingen deltager i de årlige skumringsarrangementer på bibliotekerne.
Lokalafdelingen bestyrer et legat,Niels Smed Søndergaards legat som giver støtte til skoleudveksling med de øvrige nordiske lande og til studieophold for unge mennesker.

 

Links:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             uddevalla.  Sverige
 
                   Skien     Norge
           
                    Loimaa     Finland
 
              Mosfelsbær  Island
                                               
 
            http://nordeniskolen.org/da/
 
 
 
 
Norden Rundt i 80 dage  og finde alle 14 udsendelser på denne link
Formand: Nora Hornstrup  | Tlf.: 9793 7390