Thy er omgivet af hav og fjord

Det sker i Foreningen

  Kom til forårskoncert  med Thisted Folkekor
Tirsdag 22. maj kl. 19.00 i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10, Thisted
Entré inkl. kaffe/te småkager 50 kr.
Tirsdag aften 22. maj inviterer Foreningen Norden Thisted og Thisted Folkekor til en aften i Thisted Kirkecenter med nordiske toner
På programmet er en række sange fra Højskolesangbogen, flere danske, men også fra de øvrige nordiske lande foruden den nye nordiske hymne ”Nordika”.
Aftenen vil veksle mellem korets sang og fællessang.
Thisted Folkekor blev stiftet 1926 som en underafdeling af Thisted Sangforening, og siden sin stiftelse har koret gennemført de årlige julekoncerter i samarbejde med Odd Fellow logen Petrus Beyer.
Koret består i dag af ca. 30 sangere, som øver hver uge. Koret ledes af en bestyrelse, som har ansat organist Henrik Juul Andersen, Thisted, som dirigent.

 
  

Beretning 2017 – 2018  for  Foreningen Norden, Thisted.

FORMÅL

Foreningen Nordens formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

2017  nok et travlt år

 

Thisted Forening

Vi har 120  personlig medlemmer 2 gymnasier og Thisted Bibliotek, men ingen skoler. Det havde vi jo tidligere.

På landsplan er der ca. 10500 medlemmer

 

Forening Norden Thisted Samarbejde på kryds og tværs om arrangementer. Lægger vore arrangementer bredt ud i vort foreningsområde.

 

Vi har afholdt 9 arrangementer eller være medarrangør. Det har været musikarrangement, foredrag lige fra Kunsten at tale finsk til Tordenskjold. Foredrag om bøger i stedet for medicin. Hertil skal lægges de aktiviteter, der var i Nordisk Biblioteksuge. Morgengry ude i institutioner, oplæsning på Hurup Bibliotek  og i Plantagehuset.

Min beretning lægger jeg på vor hjemmeside i morgen, så kan i læse om vore rrangementer.

 

Den 27. maj en spændende aften med Christian Søgaard, Svendborg om ” Grønlands Musikhistorie” et arrangement i Snedsted Sognegård sammen med Thy Folkemusik    og Spillestedet Thy. Der var et meget beskedent  tilslutning  til et spændende musikalsk foredrag og endnu en lille dans.

Den 22. maj : et foredrag med Gert Lyng Sørensen” Kunsten at tale Finsk.

Sammen med TFO  ca 35 mødt op.

 

 

Den 6. september startede vi i foreningen op med et stormøde  om hvordan vi her kan fejre at Foreningen Norden i Norden har 100 jubilæum i 2019 den 15.april.

Et godt arrangement hvor ideen holdes var med et møde den 28. februar 2018.

 

18. september foredrag  af lærer Kaare Kristensen  som fortalte om  Tordenskjold – interessant, men med meget  lille tilslutning.

 

 

NORDISK BIBLIOTEKSUGE 13. 14 .15

Morgengry den 13. november blev et arrangement ude i nogle institutioner, hvor pædagogstuderende oplæste for børnene. Foreningen gav et lille tilskud til flugt m.m. Den 16. november læste Else Bisgaard op af  Mauri Kunnas bog IS. D 12 – 15 kom til hygge på Plantagehuset øverste etage – hyggelig. Der var arrangementer for børn og oplæsninger  på Hurup Bibliotek

Foreningen Norden er godt med i Nordiske Bibliotektsuge – mange tak til Thisted Biblioteks personale.

 

For fremtiden komme Nordisk Biblioteksuge til at hedde NordiskLitteraturuge.

 

 

Den 23 november et spændende foredrag om Finland der er 100  års i 2017. Henrik Vilen, generalsekretær for foreningen Nordens forbund holdt et spændende foredrag om Finlands  nyere politiske historie.

Det var et arrangement sammen med TFO og var særdeles velbesøgt.

 

Finland havde 100 års jubilæum som selvstændig stat i  november 2017 Ole Vagn Christensen og Villy Dall deltog i markeringen af dagen i Landstingssalen på Christiansborg.

 

 

7. december: Jes Stein Pedersen om Knausgård og et arrangement sammen med FTO og Folkeuniversitetet– meget velbesøgt og interessant aften. Om at bøger kan erstatter medicin, tja ….

 

Den 8. februar: Nordiske viser på Vestervig Musikskole hvor Lone og Christian Olesen sang og underholdt. Det er altid dejligt at komme på Vestervig Musikskole

 

den 15. marts blev et arrangement aflyst. Malene Thastum  med en klaverhilsen til William Heinesen. Den bliver måske taget op igen.

 

Den 25. april: Hanstholm Fyr   ”Nordisk sangaften” med Michael Abel  med guitar. I samarbejde med  Det Nordatlantiske Fyr.

 

22. maj  koncert med Thisted Folkekor i Thisted kirkecenter.

 

 

Vort program  er lagt  på vore hjemmeside, jeg sender mail om arrangement, vi er på hovedforeningens hjemmeside med vore arrangementer og vi er på Thy 360,

vi er synlige.

 

Bestyrelsen vil  overveje hvor ambitiøst vi skal og hvad økonomien kan bære.

 

 

Læsergrupper – der er velfungerende læsegruppe med nordisk litteratur.

Kaj Åge Jespersen har skubbet til at der blev oprettet læsergruppe

 

 

Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019 officiel i Danmark den 15. april. Der tænkes stort fra landsforeningen med event i DRs koncertsal, dronningen og statsministre

Jubilæet skal også bruges til at styrke Foreningens Nordens Profil, til at få samarbejdspartnere og få unge mennesker til at interessere sig for det nordiske arbejde.

Lokalforeninger og kredse opfordres til at lave aktiviteter til fejring af en 100 årig.

Foreningen Norden Thisted  har  inviteret bredt til foreninger, virksomheder, organisationer til det stormøde den 6. september  og opfølgning den 28. februar med det ønske, at  de kan indtænke Norden i der programlægning for 2019, o hvad de kan bidrage med til at fejere at Foreningen Norden har bestået i 100 år. Der er interesse og engagement for at være med og bidrag. Der tegner sig spændende ting med kunst, kultur, mad, orkestre, kor … Flemming Krog er tovholder for den del af foreningens aktiviteter.

Der er lavet en ideliste, hvor  vi kan se, at mange af ideerne er fra Stormødet den 6. september.

 

Venskabsbysamarbejdet

Den nye kommunalbestyrelse har valgt politikere til Lokalkomiteen for Venskabsbysamarbejdet og det er borgmester Ulla Vestergaard, Peter Skriver og lene Kjeldgaard Jensen. Fra Foreningen Norden vil vi gerne invitere til samarbejde om de nordiske værdier – historie-kultur-erhverv o.s.v. historisk var det forening Norden, der etablerede venskabsbytræf

Det er godt at foreningen Norden er repræsenteret  i Venskabsbysamarbejdet via lokalkomiteen ved Foreningen Nordens, Thisteds formand

I sommer 2018 er der Venskabskonference i Mosfellsbær, Island

 

Skole kontakt

Nordvestjysk Pigekor har haft en fantastisk tur til Uddevalla. Som sådan har forening Norden ikke kontakt med nogle skoler i Thisted kommune, det er en mangel, men vi ved ikke lige hvordan vi får kontakt.

 

 

 

Forening Norden – Midt-Nord

Her sker der vist ikke lige så meget.

Grethe Hald, foreningen Norden Viborg formand

Kaj Åge Jespersen er kasserer og jeg er næstformand.

 

Vi har drøftet i Foreningen Norden Midt-Nord regi, om vi skal være repræsenteret på Kulturmødet på Mors  - Jens Utoft har en aftale med Norden i København og økonomisk tilskud til leje af telt og stadeplads. Så vi må så at mønstre  hjælp til bemanding sammen med de andre foreningen i Midt-Nord.

 

Kommunikation/synlighed

Takket være vores sekretær Villy Dall er vi synlige i de skrevne  medier.

Norden Rundt i 80 dage er igen på TV/Midt Vest- Mokka med de 12 afsnit.

 Mokka har i det hele taget været med til at synliggøre de nordiske lande.

Vor hjemmeside holdes ved lige og der sendes reminder om arrangementer til vore medlemmer, som vi har mail på.

Vi er på Thy 360 og på landsforeningen Nordens hjemmeside

 

Bestyrelsen her har afholdt 5 bestyrelsesmøder og jeg udtrykker en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak for jeres engagement.

 

Der er faktisk flere, jeg gerne vil takke for et godt samarbejde. Thisted Folkelige oplysningsforbund TFO ved Søren Odgaard vi glæder os over samarbejdet.

Thisted Bibliotek, Vestervig Kirkemusikskole,  Spillestedet Thy, Thy Folkemusik og Thisted kommune med Anette Bjørndal, sekretær for lokalkomiteen for Venskabsbysamarbejdet

 

 

Nora Hornstrup,

Formand

Forening Norden, Thisted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norden, Thisted

Lokalafdelingen dækker Thisted Kommune.
Thisted-afdelingen blev oprindelig stiftet 1937 og er senere fusioneret med Sydthy-afdelingen.
Foreningen Norden inspirerer til og deltager aktivt i venskabsbysamarbejde. Verdens første venskabsbyaftale blev indgået 1939 mellem Thisted og Uddevalla i Sverige. I dag er Thisted med i en nordisk venskabsbyring med Uddevalla i Sverige, Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mosfellsbær i Island. Thisteds venskabsbyarbejde administreres af en lokalkomité, bestående af repræsentanter for kommunen og for Foreningen Norden. Venskabsbysamarbejdets to hovedhjørnestene er venskabsbykonference og ungdomskurser.
Velkommen til Morsø Norden. I 2013 nedlagde Morsø afdelingen sig selv og medlemmerne får herefter program tilsendt og bestyrelsen tilstræber at afholde et møde på Mors i hver programperiode.
Lokalafdelingen arrangerer lokalt møder og foredrag om nordiske emner i samarbejde med andre foreninger og med oplysningsforbund, ligesom foreningen bakker op om nordiske musikarrangementer. Lokalafdelingen deltager i de årlige skumringsarrangementer på bibliotekerne.
Lokalafdelingen bestyrer et legat,Niels Smed Søndergaards legat som giver støtte til skoleudveksling med de øvrige nordiske lande og til studieophold for unge mennesker.
ansøgning sendes til formanden for Foreningen Norden, Thisted

 

Links:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Finland              http://www.loimaa.pohjola-norden.fi/start/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
             uddevalla.  Sverige
 
                   Skien     Norge
           
                    Finland
 
              Mosfelsbær  Island
 
                                               
 
            http://nordeniskolen.org/da/
 
 
 
 
Norden Rundt i 80 dage  og finde alle 14 udsendelser på denne link
 
Formand: Nora Hornstrup  | Tlf.: 9793 7390