Beretning 2018  og 2019  for  Foreningen Norden, Thisted.

FORMÅL

Foreningen Nordens formål er at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.
Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser ved at sætte fokus på skole og uddannelse, information, ungdomsudveksling, venskabsbysamarbejde, kultur mm.

2018  nok et travlt år et meget travlt år og det kommer jeg tilbage til.

Thisted Forening

Vi har 112  personlig medlemmer 2 gymnasier og Thisted Bibliotek, men ingen skoler. Det havde vi jo tidligere.

På landsplan er der ca.  ca  9708   en nedgang  på knap 400 fra 10100  medlemmer

I anledning af Nordens 100 års jubilæum kan vi tegne medlemmer med prøvemedlemsskab i 2019 og  der er tegnet nogle få stykker prøvemedlemsskaber  2 – 3 stykker og  nye medlemmer er der tegnet  10  stykker.


Forening Norden Thisted Samarbejde på kryds og tværs om arrangementer. Menighedsråd, Thisted Folkelige Oplysning TFO og lægger vore arrangementer bredt ud i vort foreningsområde Vestervig, Thisted, Sjørring, Snedsted, Hanstholm.


Vi har afholdt 6 arrangementer eller være medarrangør. Musik, foredrag om reformation  og hekseprocesser, rejseforedrag.

Vi har tidligere haft flere arrangementer, men set i lyset af, at der ikke kommer så mange har bestyrelsen reduceret lidt og fremover må vi være kreative med at arrangere sammen med andre foreninger m.fl. For programmet i år er der brugt megen energi på 100 års jubilæet

Den 25. april: Hanstholm Fyr   ”Nordisk sangaften” med Michael Abel  med guitar.

I samarbejde med  Det Nordatlantiske Fyr.

meget beskedent deltagere

22. maj  koncert med Thisted Folkekor i Thisted kirkecenter.

ca 20 deltagere  en rigtig skøn maj aften med, som stemte os til sommer.

Pænt  fremmøde ca 20 - 25

17.  september  2500 km med tog gennem Sverige og Norge

Journalist Jens Utoft, Skive, der er formand for Foreningen Nordens kreds Midt

Spændende aften med et pænt fremmøde 

Torsdag 25. Oktober 2018 kl. 19.00 på Vestervig Kirkemusikskole,   Den  nordiske tone – en folkemusikkoncert

Thyboen Louise Bisgaard Vase er musiker med baggrund i bl.a. folke- og verdensmusik. En spændende  og flot aften med musik på et professionelt højt niveau

med et meget beskeden fremmøde udover bestyrelsen  3 – 4 var mødt.

Det var pinligt!

Nordisk Litteraturuge 2018 i uge 42

 Mandag 12. november 2018 kl. 09.00 på Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 13, Thisted

Morgengry – oplæsning for børn  I år er den populære bog Håndbog for superhelte udvalgt som højtlæsningsbog for børn. 

 Bibliotekets personale inviterer skolebørn og det er en hyggelig par timer, hvor Foreningen Norden anretter med frugt og juice.

Tirsdag 13. november 2018 kl. 09.00-10.00 på Hurup Bibliotek, Grønnevej/Søndergade, Hurup Bibliotekar Carl Søgaard læser op af Håndbog for superhelte for indskolingsbørnene.

Torsdag aften Skumringstime – oplæsning for voksne  Romanen  Islandske konger udvalgt som højtlæsningsbog for voksne. Bogen er skrevet af den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson som modtog Nordisk Råds litteraturpris i 1995.

   Nicolai Banke, Thy Musikskole, læser op af Einar Mar Gudmundssons

  Nordisk bogcafé

Torsdag 15. november kl. 10.00-11.30 på Hurup Bibliotek, Grønnevej/Søndergade, Hurup

Præsentation af nordiske bøger. Liflige toner fra den nordiske musikskat kæder præsentationerne sammen

  Alle arrangementer i den uge har været gode og velbesøgte hvor der er fokus om Norden – dejligt!

Tirsdag 27. nove mber Foredrag  ved forfatter og præst Doris Ottesen om

Selma Lagerlöf  - et liv i lidenskab – mellem pligt og lyst.

et meget spændende oggodt foredrag med en dygtig og kompetent foredragsholder.
 I samarbejde med TFO og Folkeuniversitetet.  Der var et stort fremmøde  

Torsdag 17. januar 2019   i Sjørring Sognehus Foredrag ved Journalist og historiestuderende Villy Dall Reformation og hekseprocesser i Danmark-Norge
– med enkelte udkig til Sverige-Finland og De Britiske Øer

 i samarbejde med Menighedsrådene i Sjørring,Thorsted, Kallerup og skjoldborg

et flot fremmøde  (25) og så en aften med Håndbold.

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 19.00  William Heinesen og musikken  ved foredragsholder og pianist Malene Thastum, Sorø 

i samarbejde med TFO og Folkeuniversitetet

Det blev aflyst
 
Venskabsbysamarbejdet

Foreningen Norden er repræsenteret  i Venskabsbysamarbejdet via lokalkomiteen ved Foreningen Nordens, Thisteds formand

I sommer  var der 2018  Venskabskonference i Mosfellsbær, Island. Et overordentligt godt konference og stor respekt for det flotte arbejde Mosfelsbær gør for et indholdsrigt og gennemført flot afvikling af venskabsbydagene.

Samarbejdet er i en god gænge

Skole kontakt

Der sker bare ikke så meget.  Ideer til hvordan det kan gøre bedre ønsker bestyrelsen, for vi vil så gerne i forbindelse med skolerne.

Foreningen Norden – Landsorganisationen.

Foreningen har en god formand ved Mogens Jensen, han har det nordiske i sig og er engageret i det nordiske arbejde. Det mærker man tydeligt når vi er til møder. Repræsentantskabsmøde var den 26. maj og det blev jo næsten indledt med ”Frederik har fødselsdag, Kronprinsens blev jo 50 år.. Mogens Jensen var veloplagt og man er ikke i tvivl om hans interesse for Norden.

Tillidsmandsdagen var i Vejle den 19. november  75 deltog fra 39 lokalafdelinger.  Foreningen altid er repræsenteret ved flere af bestyrelsens medlemmer.

På begge møderne drøfter vi medlemshvervning, hvordan få vi kontakt til skolerne. Fra vor forening har vi bragt probemet  med, at der stort ikke er læseplaner hvor de nordiske sprog optræder!

Forening Norden – Midt-Nord

 Jens Utoft, Skive er formand og Grethe Hald, foreningen Norden Viborg er i Foreningen Nordens bestyrelse og forretningsudvalg.

Kaj Åge Jespersen er kasserer og jeg er næstformand.

Vi  var på Kulturmødet på Mors  - Jens Utoft  lavede aftaler med landsforeningen om tilskud til leje af telt og stadeplads.  Foreninger i Midt-Nord udgjorde sammen bemandingen af teltet og vi havde en Quis (for svært), Norden var synligt og vi fik over 60 kontakter, som vi vil tilbyde et informations medlemsskab af Foreningen Norden. og der var respons fra 5 – 7 personer, der ønsker at være medlemmer.

Et godt initiativ  så ser vi hvordan bliver muligt i 2019!!

Kommunikation/synlighed

Vi er synlige i de skrevne  medier stor tak til Villy Dal.

Norden Rundt i 80 dage er igen på TV/Midt Vest- Mokka med de 12 afsnit.

 Mokka har i det hele taget været med til at synliggøre de nordiske lande.

Vor hjemmeside holdes ved lige og der sendes reminder om arrangementer til vore medlemmer, som vi har mail på.

Vi er på Thy 360 og på landsforeningen Nordens hjemmeside

Vi var i dialog med Sparekassen Thy om en pludselig gebyrforhøjelse, det var der også andre foreninger, der var. Det blev løst i mindelighed, men det var noget bøvl  at få styret på plads for vores kasserer.


NORDEN 100 år og 80 år for den første Venskabsbykæde

Den 6. september startede vi i foreningen op med et stormøde  om hvordan vi her kan fejre at Foreningen Norden i Norden har 100 jubilæum i 2019  og  igen den 28. februar.  En stor og lang ideliste blev lavet. Siden har vi haft flere møder, hvor det blev mere og mere konkret.

Flemming Krog Rasmussen var styrmand i starten men i løbet af sommeren blev besætningen til en styregruppe bestående af Villy Dal og Mig.

Når I ser det fyldige og flotte program, kan I sikkert se, at vort ønske om at foreninger, institutioner, organisationer, Thisted Kommune og mange flere ville involvere sig, komme med ideer og konkret melde aktiviteter ind. Hvor er det fantastisk.

Det var og er en kæmpe udfordring at få det hele til at hænge sammen, men vi har kun mødt aktive og ansvarlige mennesker, der vil det skal lykkes.

Styregruppen var til Møde med  Lars Sloth, direktør for børne og familieudvalg og Peder Hanghøj, konstitueret  kultur- og fritidschef og  Thisted kommune bidrager med op til 50.000 for at vi kan realisere dette flotte program. De var imponerede af vort program.

Foreningen Norden, Thisted inviterer den 24. maj  2 repræsentanter fra Norden foreningerne til en beskeden men forhåbentlig en god og hyggelig festaften. og er der andre der gerne vil være med er  i meget velkomne, men vor økonomi gør at det for egen regning. Der er tilmeldt gæster fra uddevalla og Skien.

Vi håber rigtig mange af jer vil deltage i Gallafesten den 15. april og der kommer nordiske repræsentanter, direktionen fra Uddevalla har meldt sin ankomdt.

 
Foreningen Norden Thisted har givet Thisted kommune  en ide til at markere 100 år med at  plante fem træer – et for hvert land. Vi har desuden peget på, at den 24. maj vil være et godt tidspunkt at plante. Da er der gæster i hvert fald fra Skien og Uddevalla.

Bestyrelsen Norden, Thisted

Bestyrelsen her har afholdt  9 bestyrelsesmøder og jeg udtrykker en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, tak for jeres engagement. 

Der er faktisk flere, jeg gerne vil takke for et godt samarbejde. Thisted Folkelige oplysningsforbund TFO ved Søren Odgaard vi glæder os over samarbejdet.

Thisted Bibliotek, Vestervig Kirkemusikskole,  Spillestedet Thy, Thy Folkemusik og Thisted kommune med Anette Bjørndal, sekretær for lokalkomiteen for Venskabsbysamarbejdet


Nora Hornstrup,

Formand

Forening Norden, Thisted
 
Under evt. snakkede vi om Foreningen Program og om nogle af de arrangementer der i løbet af jubilæumsåret.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Thisted-afdelingen

Det gamle rådhus i Thisted
Lokalafdelingen dækker Thisted Kommune.
 
Thisted-afdelingen blev oprindelig stiftet 1937 og er senere fusioneret med Sydthy-afdelingen.
 
Foreningen Norden inspirerer til og deltager aktivt i venskabsbysamarbejde. Verdens første venskabsbyaftale blev således indgået 1939 mellem Thisted og Uddevalla i Sverige.
 
Ud over Uddevalla er Thisted i dag med i en nordisk venskabsbyring med Skien i Norge, Loimaa i Finland og Mosfellsbær i Island.
 
Thisteds venskabsbyarbejde administreres af en lokalkomité, bestående af repræsentanter for kommunen og for Foreningen Norden. Venskabsbysamarbejdets to hovedhjørnestene er venskabsbykonference og ungdomskurser.
 
Velkommen til Morsø Norden
I 2013 nedlagde Morsø afdelingen sig selv og medlemmerne får herefter program tilsendt og bestyrelsen tilstræber at afholde et møde på Mors i hver programperiode.
 
Lokalafdelingen arrangerer lokalt møder og foredrag om nordiske emner i samarbejde med andre foreninger og med oplysningsforbund, ligesom foreningen bakker op om nordiske musikarrangementer. Lokalafdelingen deltager i de årlige skumringsarrangementer på bibliotekerne.

Lokalafdelingen bestyrer et legat,Niels Smed Søndergaards legat som giver støtte til skoleudveksling med de øvrige nordiske lande og til studieophold for unge mennesker. Ansøgning sendes til formanden for Foreningen Norden, Thisted
Formand: Nora Hornstrup