Nordens Program 2019-2020

 
Onsdag 2.-søndag 6. oktober i Thisted Musikteater, Håndværkertorv 1, 7700 Thisted & Det gamle rådhus, Store Torv 1, 7700 Thisted

Åbningstider: se web

Billetkøb: https://fotofestival.nemtilmeld.dk/14/
”Den nordiske sjæl” – som fototema

Fotofestival er festivalen for foto og natur. En årligt tilbagevendende weekend med foredrag, udstillinger, workshops og konkurrencer – et overflødighedshorn af fotografisk inspiration, enestående naturbilleder og eventyrlige fortællinger fra naturens verden. Denne gang med nordisk tema.

Arr.: Fotofestival/Carsten Krog Pedersen i samarbejde med Foreningen Norden Thisted

Web: www.fotofestival.dk & www.nordenthisted.dk

 
 
 Lørdag 5. oktober-lørdag 9. november
på Hanstholm Fyr, Tårnvej 7-23, 7730 Hanstholm

Gratis adgang

Se åbningstider på web Kunstudstillingen ”Visible Identity” eller ”Synlig identitet”

Elina Merenmies (Finland) & kunstnerduoen MAADTOE (Sverige/Lapland)

Kæmpeværker i grafik og tusch, installationer ude og inde

Arr.: Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm i samarbejde med Foreningen Norden

Web: www.hanstholmfyr.dk
 
Onsdag 9. oktober kl. 20.00 og torsdag 10. oktober kl. 20.00
På Thy Teater, Frederiksgade 5, 7700 Thisted

Entré og bestilling: Se web De nordiske landes vidunderlige musik og underfundige humor

To musikere, der ikke har været ude at spille sammen længe, får pludselig et engagement om at spille til en nordisk festkoncert. Vi kommer med til deres prøve, hvor nordisk musik i alle genrer blander sig med anekdoter fra deres rejser i de nordiske lande.

Vi diverteres med skønne toner lige fra Trædballehus Polka til Carl Nielsen og Edvard Grieg. Minderne fra koncertrejser i de nordiske lande vælter frem og anekdoterne serveres med elegance og meget høj musikalitet.

På scenen står teatermand og pianist Anders Ahnfelt-Rønne og violin-troldmanden Kim Sjøgren. Sammen skaber de en helstøbt aften i musikkens og humorens tegn.

Arr. Thy Teater i samarbejde med Foreningen Norden Thisted

Web: www.thyteater.dk
  
Uge 46 Nordisk Literaturuge
11.-17. november

Mandag 11. november  kl. 09.00
Tingstrupvej 13-19, Thisted

Torsdag 14. november kl. 19.00
på Thisted Biblotek, Tingstrupvej 13-19, Thisted Nordisk litteraturuge 2019 – Thisted Bibliotek

Højtlæsningsbøgerne er i år:
Astrid Lindgren: Pippi Långstrump (sv. 1945)
Jostein Gaarder: Sofies verden (no. 1991)
Karen Blixen: Babettes gæstebud (eng. 1950, da. 1952)

Morgengry: Højtlæsning for indbudte børnehavebørn samt saft og frugt.

Skumringstime: Bibliotekar Kirsten Carlsen højtlæser Karen Blixens Babettes Gæstebud. Der serveres kaffe. Gratis entré.

Arr.: Bibliotekerne i Thy & Foreningen Norden Thisted
Web: www.nordisklitteratur.org & www.nordenthisted.dk

Torsdag 14. november kl. 10.00
på Hurup Bibliotek, Grønnevej/Søndergade, Hurup Thy
Nordisk litteraturuge 2019 – Hurup Bibliotek

Bogcafé, hvor biblioteket præsenterer nyere nordisk litteratur.

Arr.: Bibliotekerne i Thy & Foreningen Norden Thisted

Web: www.nordisklitteratur.org & www.nordenthisted.dk

Tirsdag 26. november kl. 19.00 på
Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring

Entré 150 kr., dog 100 kr. for medlemmer af Foreningen Norden, TFO og Thy Højskole

Inkl. kaffe og brød 

Folkeoplysning i Norden

Kurt V. Andersen, Tilst, født i Thisted, historiker, tidl. Friskoleleder, tidl. forstander for Højskolen i Thy, tidl. valgmenighedspræst i Bøvlingbjerg, nuv. valgmenighedspræst for Hundborg Valgmenighed m.m.m. Har været formand for Nordisk Højskoleråd, medlem af bestyrelsen Nordiska Folkhögskolan i Kungälv og medlem af repræsentantskabet for Nordens Folkliga Akademi i Göteborg.

På godt og ondt har vi i Norden delt vilkår og skæbne i historien. Vore sprog og kulturer er forviklede med hinanden, men der er naturligvis
også forskelle, hvor der er ligheder. Forskellene fremhæver i virkeligheden lighederne. Hvis man ser nærmere efter, kan man kan på mange områder ane en skillelinje mellem øst og vest. Baggrunden for skillelinjen er spændende og har sin rod i en 1000-årig historie. Den har sat sig spor i kulturerne, de folkelige og politiske bevægelser helt frem til vores tid. De nordiske folkehøjskolers historie er i sig selv (trods alle ligheder) et
vidnesbyrd om en skillelinje mellem øst og vest.

Arr. TFO i samarbejde med Foreningen Norden Thisted og Thy Højskole

Web: www.tfoinfo.dk & www.nordenthisted.dk

Torsdag 16. januar 2020
Kl. 19.00
på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi,
Kammersgårdsvej 16,
Sdr. Ydby, Hurup Thy

Entré 75 kr., dog 50 kr. for medlemmer af Foreningen Norden,

Inkl. kaffe/te og brød
Rejseforedrag fra bilferie på Nordkalotten

Ingrid og Kaj Aage V. Jespersen, Dover, kørte hjemmefra 21. juni 2018 og var hjemme igen mandag 13. august 2018.

Turen gik fra Göteborg op gennem Sverige til Umeå og videre til Luleå og Haparanda over broen over Torneå til Finland og videre til Rovaniemi og op til Inari (Enare på svensk) og endelig derfra 4. juli over grænsen til Norge, hvor følgende steder blev besøgt: Hesseng, Grense Jakobselv, Vester Jakobselv, Vadsø, Kiberg, Hamningsberg, Kirkenes, Berlevåg, Tanahorn, Nordkapp, Knivskjelodden, Repvåg, Alta og så 21. juli tilbage til Sverige via Finland til Kiruna og 27. juli igen til Norge til Narvik og videre til Bodø, Svartisen, Trondheim. 5. august igen til Sverige til Riste Fallet ved Åre og derfra sydpå mod Göteborg med Bohus Fästning som sidste stop før færgen.

Web: www.nordenthisted.dk

Torsdag 20. februar  Kl. 19.00
på Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 13-19, Thisted

Entré 75 kr., dog 50 kr. for medlemmer af Foreningen Norden

Inkl. kaffe/te og brød
Nordisk avantgardelitteratur – især Göran Sonnevi

Jan Flemming Scheel, Thisted, er tidligere dansk lektor på Åbo Akademi (Finlands svensksprogede universitet) samt tidligere højskoleforstander og -lærer.

Han fortæller om nordiske avantgardeforfattere, herunder skåningen Göran Sonnevi (født 1939), som er stammer, men ikke når han læser op, og Dan Turell (1946-93).

Web: www.nordenthisted.dk
 VÄNORTSAVTAL
1 september 2016 - 31 augusti 2021
mellan kommunerna i Nordens äldsta vänortskedja
Målsättning
Vänortsavtalet har som mål alt vidareutveckla ett gott och nära samarbete mellan de nordiska vänorterna baserat på den gemensamma nordiska kultur- och värdegrunden.
Strategier
Målet uppnås genom följande strategier:
l . Utbyta kunskap och erfarenheter mellan politiker och kommunernas förvaltningar,
2. Skapa personliga kontakter mellan unga och ge ungdomar internationella erfarenheter.
3. Förmedla inlörmation om vänorterna och stimulera föreningar, organisationer och näringsliv till nätverk och besök.
4. Stimulera till kulturutbyte.
5. Samarbeta med Föreningen Norden.
Åtgärder
Genomföra vänortskonferens vartannat år.
2. Genomföra ungdomsläger vartannat år i anknytning till konferens. Unga ska involveras i planeringen av lägret. Vart annat år finns möjlighet att arrangera ett forum för kommunernas ungdomsråd eller motsvarande.
3. Distribuera en lista över kommunernas föreningar till alla kommuner.
4. Stödja kontakter mellan professionella och amatörer inom olika kulturuttryck.
5. Möj liggöra möten för Föreningen Norden på vänortskonferenser.
6. Utbyta kunskap och erfarheter om kommunernas centrumarbete.Organisation
7.
l . Vart annat år hålls ett vänortsmöte.a. Vänortsmötets huvudansvar är att utvärdera, följa upp och eventuellt ändra aktivitetsplan och riktlinjer. På vänortsmötet ska varje kommun orientera om nuläget och eventuella förändringar inom den politiska och administrativa strukturen i kommunen och informera om aktuella händelser eller utmaningar. Skriftlig information ska finnas med i möteshandlingarna.
b. Värdkommunen är ansvarig för kallelse, dagordning, ordförande och sekreterare.
c. Varje vänort har möjlighet att invitera Föreningen Norden till vänortsmöten och vänortskonferenscr.
d. Varje vänort bestämmer själv antalet deltagare och sammansättning i deltagargruppen på vänortsmöten och vänortskonferenser. Politisk och administrativ ledning ska vara representerade, antingen själv eller genom ersättare.
2. Varje kommun utser en vänortssekreterare som är samordnare för arbetet i den egna kommunen samt är kontaktperson Pör övriga vänorter. Sekreterarna möts minst en gång per år.
3. Vänortssekreterarna har kontinuerligt kontakt med varandra. Sekreterarna förmedlar information till politisk ledning och förvaltningarna i respektive kommun. De har gemensamt ansvar för att följa upp beslut som fattats på vänortsmöten, samordna aktiviteter som ingår i aktivitetsplanen samt administrera all kontaktinformation vänorterna emellan. Sekreteraren för den kommun som är värd Pör nästkommande möte har ansvaret för samordningen av detta arbete.
Varje vänort åtar sig att se till att de delegater som representerar orten på vänortsmötet har befogenhet att företräda kommunen inom ramarna för detta avtal samt inom ramarna för gällande budget och under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner eventuella nya förpliktelser.
Revidering
[Denna avtal träder i kraft I september 2016 och gäller fram till 31 augusti 2021.
Delta avtal ersätter tidigare avtal med datum 23 september 2011
 
 
Formand: Nora Hornstrup