Program 2017-2018

Foreningen Norden Thisted

Program  Efterår/Vinter 2017/2018

Foreningen Norden fylder 100 år

Onsdag 6. september kl. 19.00 i Kantinen, Thy-Mors VUC & HF, Munkevej 9, Thisted.

Foreningen Norden Thisted byder på kaffe/te med småkager.
Foreningen Norden Thisted inviterer til stormøde om fejringen i 1919 af 100-året for stiftelsen af Foreningen Norden.
Foreningen Nordens 100-års-jubilæum fejres over hele Norden i 2019. Den officielle dag er den danske stiftelsesdag lørdag 15. april 2019.

Foreningen Norden stiftedes i Danmark, Norge og Sverige 1919, i Island 1922, i Finland 1924, på Færøerne 1951, på Åland 1979 og i Grønland 1991.

Foreningen Norden Thisted stiftedes 25. november 1937.

1939 etablerede Thisted og svenske Uddevalla den første nordiske venskabsbyaftale af alle. Senere kom norske Skien med 1945 og finske Loimaa 1946 samt endelig 1983 islandske Mosfellsbær. I august 2016 indgik de fem kommuner en ny treårig samarbejdsaftale.

Udover foreningens egne medlemmer er følgende inviteret til stormødet: Venskabsbykomiteen, Kulturforvaltningen, Norges konsul, Islands konsul, Kulturelt Samråd, kulturelle foreninger, kulturinstitutioner, skoler samt ungdoms- og voksenuddannelser, loger, kirkelige institutioner, nationalparken, COOP- og Rema-forretninger, Nordea, Thisted Handels- og Industriforening, Thy Erhvervsforum, Landbo Thy, andre institutioner og det frivillige Thy samt thyboer, der er fra de øvrige nordiske lande.
Efter oplæg bliver der workshopper og diskussion om, hvordan Thisted kan fejre Nordens store dag.
Forening Nordens medlemmer er velkomne - tilmelding er nødvendig til flemmingkrog@mail.dk
 
Nordens medlemmer er velkomne, men tilmelding er Torsdag 28. september kl. 19.30
på Hurup Bibliotek, Søndergade 1, Hurup

arrangementet er i samarbejde med Hurup Bibliotek
Entré inkl. kaffe/te med småkager 50 kr.
foredrag om Danmarks største søhelt: Tordenskjold

 Tidligere sømand og VUC-lærer Kaare Kristensen, Rønde, fortæller om Peter Jansen Wessel, født 28. oktober 1690 i Trondhjem, død 12. november 1720 i Gleidingen nær Hannover i Tyskland, 1716 adlet under navnet Tordenskiold.
1712 kommando over den nybyggede fregat ”Løvendals Galej” og erobrede han snart efter et svensk kaperfartøj. 1716 vandt han en opsigtsvækkende sejr ved Dynekilen, hvor en svensk forsyningsflåde blev ødelagt. Og 1719 erobrede han Marstrand og ødelagde kort efter resten af den svenske flåde i Göteborg. Herefter blev han udnævnt til viceadmiral.

 

Kaare Kristensen om foredraget: ”Peter Tordenskiold bliver kaldt Danmarks største søhelt. Han er i hvert fald den farverigeste, og hans egenrådighed faldt ikke altid i kongens og kollegers smag. Vi følger hans liv fra opvækst til død og får naturligvis også en forklaring på talemåden” Tordenskiolds soldater”.”

 

Nordisk Biblioteksuge  i uge 46
 
4 arrangementer et  samarbejde med Thisted og Hurup biblioteker og Forening Norden

Arrangementerne er gratis
                                                
Morgengry:

 For børnehavebørn: Skatteøen, oprindelig Aaressari (2017) af den finsksprogede finske forfatter Mauri Kunnas (født 1950).

 Mandag 13. november kl. 09.00 på Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, Thisted
Oplæsning af Skatteøen for inviterede børnehavebørn ved bibliotekar.
Onsdag 15. november kl. 09.30 på Hurup Bibliotek, Søndergade 1, Hurup
Oplæsning af Skatteøen for inviterede børnehavebørn ved bibliotekar Carl Søgaard.
Skumringstime:
For voksne: Is af den ålandsk-finske forfatter Ulla-Lena Lundberg (født 1947)
Torsdag 16. november kl. 10.00 på Hurup Bibliotek, Søndergade 1, Hurup

 Offentlig adgang. Gratis entré. Vi byder på kaffe/te.
Oplæsning af Is ved bibliotekar Carl Søgaard.

Torsdag 16. november kl. 19.00 på Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, Thisted
Offentlig adgang. Gratis entré. Vi byder på kaffe/te.

Oplæsning af Is ved lektor Else Bisgaard, Vilsund


Finland: 100 år som selvstændig stat
Torsdag 23. november kl. 19.00 på Thy-Mors VUC & HF, Munkevej 9, Thisted
I samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO)
Entré for medlemmer 100 kr. Medbring selv kaffe/te og brød.
Den dansktalende finlandssvenske generalsekretær fra Foreningerne Nordens Forbunds kontor i København Henrik Wilén holder foredraget ”Finlands nyere politiske historie – især set i forhold til Norden”.
Henrik Wilén har tidligere været kulturattaché ved de finske ambassader i Oslo og Stockholm, debatredaktør og lederskribent på Finlandske største svensksprogede dagblad Hufvudstadsbladet og derefter generalsekretær for den finske Foreningen Pohjola-Norden, før han blev FNF’s generalsekretær.
FNF er samarbejdsorgan for de nationale Norden-foreninger i de otte nordiske lande, og der er også et samarbejde med Norden-foreninger i Estland og Letland samt i byen Petrozavodsk, som er hovedstad i den russiske republik Karelen.
Finlands Landdag erklærede 6. december 1917 den hidtidige russiske storfyrstendømme for en selvstændig nationalstat. Derfor er dagen Finlands nationaldag, kaldet Selvstændighedsdagen.


Knausgård
Torsdag 7. december kl. 19.00 på Thy-Mors VUC & HF, Munkevej 9, Thisted
Dobbeltforedrag samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO) og Folkeuniversitetet
Entré for medlemmer 100 kr. Medbring selv kaffe/te og brød.
Litteraturredaktør Jes Stein Pedersen fra dagbladet Politiken fortæller først om ”Knausgård og virkelighedslitteraturen” og efter pausen om ”Psykisk litteratur – eller sådan bliver du rask ved hjælp af læsemedicin”.
 
Karl Ove Knausgård, norsk forfatter, født 1968.
Siden ”Min kamp” begyndte at udkomme, har Knausgård sat ny standarder for, hvad en selvbiografisk litteratur formår. Jes Stein Pedersen sætter Knausgård ind i en større sammenhæng – den samtidig og den kultur, han indgår i. Med de etiske dilemmaer, hans tilgang til litteratur rejser. I anden del peger foredragsholderen på nyere dansk litteratur, som er med til at synliggøre og aftabuisere psykiske lidelser.Nordiske viser

Torsdag 8. februar kl. 19.00 på førstesalen på Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, Vestervig
Entré inkl. kaffe/te og småkager 50 kr.
Lone og Christian Olesen, Visby præsenterer et udvalg, der veksler mellem solosang og fællessang

Viser og ballader er en væsentligdel af vores fællesnordiske kulturarv: Carl Michael Bellman, Evert Taube, Cornelis Wreeswijk, Dan Andersson, Poul Henningsen, Frank Jæger og Sigfred Pedersen – for blot at nævne nogle få – har alle skrevet viser, sange og ballader, som rigtig mange voksne rundt om i Norden kan nynne med på.


En klaverhilsen til William Heinesen

Torsdag 15. marts kl. 19.00 på Thy-Mors VUC & HF, Munkvej 9, Thisted
Dobbeltforedrag/koncert i samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO) og Folkeuniversitetet
Entré for medlemmer 100 kr. Medbring selv kaffe/te og brød.
Pianist, musik-underviser og tai chi-instruktør Malene Thastum, Sorø, er uddannet pianist ved konservatorierne i København og Odense samt i Finland og Wales, og dertil har hun en musikskolelederuddannelse og en uddannelse i musikpædagogisk didaktik.

Malene Thastum tilbragte som barn sine sommerferier hos morforældrene på Færøerne.
William Heinesen var en sprudlende kunstner og livskunstner, som gennem sit lange liv fabulerede i maleriske digte, humoristiske historier og en sanselig billedverden, skriver Thastum, der med sin koncert-fortælling gerne vil formidle denne ånd, da Heinesen også havde et stærkt forhold til musik. I anden del spiller hun den dansk-færøske komponist Kristian Baks 12 små stykker musik til tekster af Heinesens sidste roman ”Tårnet ved verdens ende”.
William Heinesen (1900-91) var Færøernes nok kendteste forfatter, som skrev sine bøger på dansk. Men dertil var han komponist, billedkunstner og scenograf. Blandt hans digte, noveller og bøger er det nok romanen De fortabte spillemænd fra 1950, der er mest kendt i Danmark.

 

Findes der en fællesnordisk musikarv?

Onsdag 18. april kl. 19.00 på Hanstholm Fyr, Tårnvej

7-23, Hanstholm
Entré inkl. kaffe/te med småkager 50 kr.
I samarbejde med Thy Selskab for Musikalsk Scenekunst
 Professor Niels Windfeld Lund. Foto: Svende Grøn
Niels Windfeld Lund, Barslev, der er formand for og daglig leder af Thy Selskab for Musikalsk Scenekunst eller Thy Centre for Musical Arts (TCMA), besvarer spørgsmålet gennem ord, sange og musik.
I øvrigt medvirker de lokale musikere og sangere Lars Nielsen, Hanstholm, Mikael Bertelsen, Thisted, og Marianne Storm, Klitmøller.
TMCA, der har sit hovedsæde i Thinghuset i Vestervig, gennemfører i løbet af 2017 en række musikhistoriske arrangementer under fællestitlen ”Nordisk Musikværksted 2017”, bl.a. var der i Kristi himmelfartsferien bronzealderfestival.
Den norske gruppe Klang av oldtid optrådte ved bronzealdermusiktræffet 25.-27. maj med rekonstruktioner af oldtidsinstrumenter, herunder to lurer skabt af den danske bronzestøber Peter Jensen. Foto: Gaute Vikdal
Niels Windfeld Lund er professor emeritus i dokumentationsstudier ved UiT – Norges Arktiske Universitet i Tromsø.

Koncert med Thisted Folkekor

Tirsdag 22. maj kl. 19.00 i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10, Thisted
Entré inkl. kaffe/te småkager 50 kr.
Thisted Folkekor giver koncert med danske sange fra Højskolesangbogen, og ind imellem er der også fællessange – alt sammen med et nordisk kulturelt perspektiv.
Thisted Folkekor består af ca. 30 sangere
og  blev stiftet 1926 som en underafdeling af Thisted Sangforening, og siden sin stiftelse har koret gennemført de årlige julekoncerter i samarbejde med Odd Fellow logen Petrus Beyer. Koret består i dag af ca. 30 sangere, som øver hver uge. Koret ledes af en bestyrelse, som har ansat organist Henrik Juul Andersen, Thisted, som dirigent.


Erhvervsmuligheder i Grønland

Under planlægning til efter nytår. Mail og annonce kommer senere.

Aftalerne er endnu ikke på plads, men vi arbejder på en lørdagsudflugt efter nytår til Det grønlandske hus i Aalborg.

Det grønlandske hus bor centralt i Aalborg sammen med fire erhvervsnetværk - Arctic Consensus, Arctic Business Network, Arctic Education Network og AAU Arctic
Fokus er på fremtidige muligheder for Hanstholm Havn og erhvervsvirksomheder i Thisted og Morsø kommuner.
Ejendommen Vesterbro 79, Aalborg, rummer både Det grønlandske hus og fire erhvervsnetværk.
se også www.nordenthisted.dk & www.thy360.dk
 
 
Generalforsamling 2018 og Første Verdenskrig

 

Foreningen Norden Thisted’s ordinære generalforsamling holdes


torsdag 22. marts 2018 kl. 19.00 på Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring.

Vi byder på kaffe og te med brød.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der i samarbejde med Grænseforeningen Thy-Mors foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen fra Museet på Sønderborg Slot om Første Verdenskrig.

__________________________________________

 
 
 
Formand: Nora Hornstrup  | Tlf.: 9793 7390